De dienstverlening van U&C Consultancy is altijd gericht op resultaat.

U&C Consultancy is in staat totaaloplossingen te bieden op het werkgebied als: 

 • Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK)
 • ATEX Specialist
 • Process Safety Specialist

U&C Consultancy is actief in de sectoren:

 • (Petro) Chemische Industrie
 • Olie & Gas Industrie
 • Energie
 • Overheid 
 • Zware Industrie
 • Drinkwater en Waterbehandeling 

De activiteiten van U&C Consultancy:

 • Een belangrijke focus van U&C Consultancy ligt op het werkgebied opslag en werken met gevaarlijke stoffen.
  U&C Consultancy beoordeelt en adviseert of u als bedrijf aan de vigerende normen en wetgeving voldoet, zoals de Publicatie Reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS en BRL-K903).
  Daarnaast wordt lesgegeven als docent bij U&D Industrial Safety Training, zie www.ud-ist.nl;
 • U&C Consultancy werkt Explosie Veiligheids Documenten (EVD's) uit aan de hand van audits conform ATEX-137 en adviseert bedrijven in de maatregelen tegen explosieveiligheidsrisico's conform ATEX-95. Daarnaast wordt leggegeven als docent in ATEX;
 • Een ander aspect is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  U&C consultancy heeft een methodiek ontwikkeld waarbij de risico's kunnen worden bepaald, geclassificeerd, efficiënte en kostenbewuste maatregelen worden voorgesteld en worden geverifieerd op de uitvoering. Het bijzondere hieraan is dat ook wordt gekeken of de maatregelen gelijkwaardig (compliant)zijn met de Normen en Richtlijnen;
 • Ook het uitvoeren (voorzitten) van HAZOP, FME(C)A en LOPA ter bepaling van de procesveiligheidsrisico's behoort tot de activiteiten van U&C Consultancy.

U&C Consultancy bezit de kennis en ervaring van:

Op gebied van systemen:

 • NEN-EN-ISO-9001
 • VCA*/**
 • BRL-K903, BRL-K21009, BRL-K21011 en BRL-K756

Op gebied van milieuwetgeving:

 • Wabo en Bor- BARIM/RARIM 
 • PGS en NRB Bevi,
 • NeR en QRA Richtlijnen

Op gebied van explosieveiligheid:

 • ATEX 137, ATEX 95 
 • NPR 7910 en NEN 60079

Op gebied van Hoger Veiligheidskunde:

 • Arbeidsomstandigheden wet (ARBO)
 • Bedrijfs (omgevings)-RI&E
 • Projecten-RI&E
 • Taak Risico Analyses (TRA)
 • Veiligheid & Gezondheid (V&G) Plannen
 • HAZOP, FME(C)A en LOPA studies
 • Explosie VeiigheidsDocumenten (EVD)

Lidmaatschappen:

 • NPR 7910 ATEX commissie
 • Bestuurslid van branchevereniging Polyplast
 • Branchevereniging Aqua Nederland
 • Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde NVVK
 • PGS 31 commissie (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)
 • REIT-Commissie (Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties)
 • Werkgroep Chemie

 

U&C Consultancy heeft meer dan 25 jaar werkervaring en werkt nauw samen met de Overheid, Certificatie- en Test/Inspectie Instellingen.  

 

U&C Consultancy: United & Combined within your projects!   >> Project Management